Банкови сметки

СМЕТКИ НА "ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ" ЕАД

БАНКА ДСК

Банкови сметки:

в лева: BG20STSA93000015936830

в евро: BG52STSA93000015936836

BIC: STSABGSF

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Банкови сметки:

в лева: BG70UNCR96601030408207

BIC: UNCRBGSF

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Банкови сметки:

в лева: BG94UBBS80021010939550

BIC: UBBSBGSF

 

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

Банкови сметки:

в лева: BG74PRCB92301053466301

в евро: BG56PRCB92301453466301

BIC: PRCBBGSF

 

СМЕТКИ НА "ЛИОН РЕНТ-А-КАР" ЕООД

БАНКА ДСК

Банкови сметки:

в лева: BG72STSA93000021362947

в евро: BG54STSA93000022407088

BIC: STSABGSF

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Банкови сметки:

в лева: BG77UNCR70001522633389

BIC: UNCRBGSF

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Банкови сметки:

в лева: BG51UBBS80021010965350

BIC: UBBSBGSF


 

СМЕТКИ НА "ЕС ЕФ ЕЙ ОКАЗИОН" ЕООД

БАНКА ДСК

Банкови сметки:

в лева: BG10STSA93000018512069

в евро: BG74STSA93000020931940

BIC: STSABGSF

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Банкови сметки:

в лева: BG52UNCR96601072730504

BIC: UNCRBGSF

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Банкови сметки:

в лева: BG05UBBS80021018801450

BIC: UBBSBGSF

 

СМЕТКИ НА "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД

БАНКА ДСК

Банкови сметки:

в лева: BG43STSA93000015936028

в евро: BG05STSA93000015936033

BIC: STSABGSF

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Банкови сметки:

в лева: BG86UBBS80021009363250

в евро: BG42UBBS80021460301910

BIC: UBBSBGSF

 

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

Банкови сметки:

в лева: BG47PRCB92301051009001

в евро: BG29PRCB92301451009001

BIC: PRCBBGSF